งานระบบเครือข่าย

รายชื่อทีมงาน
 1. นายมูฮามะ มะสง
 2. นายวินัย แค่สนั่น
 3. นายซุลกิฟลี ยิงทา
 4. นายซุลกิฟลี นาแว
 5. นายธรรมนาท คงมณี
 6. นายอนาฟิ อับดุลกาเดร์
สามารถติดต่อได้ที่
 • โทรศัพท์ 22400 (ภายใน)
 • 073-299676
 • ที่ตั้ง ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ

รายชื่อทีมงาน
 1. นายรอปีมิง แมะเราะ
 2. นายไกรธพงศ์
 3. นายอามีร ฮะรง
สามารถติดต่อได้ที่
 • โทรศัพท์ 22200 (ภายใน)
 • ที่ตั้ง ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

รายชื่อทีมงาน
 1. นางสาวรัฒนาภรณ์ ศรีหาพล
 2. นายธนภัทร นาคิน
สามารถติดต่อได้ที่
 • โทรศัพท์ 23200 (ภายใน)
 • ที่ตั้ง ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Comments